Hołd pruski

Hołd pruski Jan Matejko namalował w latach 1879-1882 w Krakowie. Tematem obrazu jest hołd złożony przez Albrechta Hohenzollerna 10 kwietnia 1525 r. w wyniku, którego Prusy Zakonne zostały przekształcone, jako lenno Polski, w Księstwo Pruskie. Hołd pruski jest to malowidło mające pokazać wielkość Polski, jej kulturę oraz sprawiedliwość jej królów . W czasie posiedzenia Sejmu Krajowego we [...]