12 05-2018

Hołd pruski

Hołd pruski Jan Matejko namalował w latach 1879-1882 w Krakowie. Tematem obrazu jest hołd złożony przez Albrechta Hohenzollerna 10 kwietnia 1525 r. w wyniku, którego Prusy Zakonne zostały przekształcone, jako lenno Polski, w Księstwo Pruskie. Hołd pruski jest to malowidło mające pokazać wielkość Polski, jej kulturę oraz sprawiedliwość jej królów . W czasie posiedzenia Sejmu Krajowego we [...]

6 04-2018

Bitwa Warszawska

13-25 sierpnia 1920 r. miała miejsce 18 przełomowa bitwa w historii świata. Spektakularne historyczne zwycięstwo, które zagwarantowało wolność od sowieckiej propagandy. Zdecydowało o zachowaniu przez Polskę niepodległości, a Europę uratowała przed bolszewizmem - Bitwa Warszawska zwana inaczej "Cudem nad Wisłą". Jeden z epizodów namalowany został w 1930 roku przez Jerzego Kossaka. Nieoczekiwane zwycięstwo Polaków było [...]