Obrazy religijne

Religia w obrazach

Malarstwo religijne ma swój długi rodowód. Od początku chrześcijaństwa zwierzchnicy Kościoła chcieli przekazać wiernym swoje nauki. Najprostszym sposobem, często dla niepiśmiennych wiernych, było przedstawianie aktów wiary, świętych i ich życia w postaci obrazów. Czy były to malunki na drewnie, płótnie czy papierze to obraz trafiał do wiernych bardziej, niż słowa. Święci stali się bliżsi, bardziej namacalni. W epoce renesansu Kościół był największym mecenasem sztuki. Wspierał malarzy, takich jak na przykład Michał Anioł czy Rafael Santi. Do tej pory możemy podziwiać dzieła ich i wielu innych. Powielane stały się dostępne dla ogółu.

W Polsce, kraju, który jest ostoją Kościoła Katolickiego w Europie, malarstwo religijne jest nadal popularne. W postaci małych obrazków do portfela, większych na ścianę mieszkania. Nowe kościoły zaopatrują się w sztukę sakralną idąc starym przykładem przybliżenia świętych swoim wiernym.

Dzieła

Jednym z najbardziej popularnych i znanych obrazów jest dzieło Jezu Ufam Tobie. Obraz namalowany według wskazówek siostry Faustyny w 1934 roku przez Eugeniusza Kazimirowskiego. Jezus ubrany jest w białą szatę, unosi prawą rękę, a lewą dotyka serca. Święta rodzina jest najczęstszym motywem sztuki sakralnej. Wiele obrazów poświęcono Jezusowi i jego matce Maryi. Jednym z symboli Jasnej Góry w Częstochowie jest Ikona Matki Boskiej Częstochowskiej zwanej Czarną Madonną. Kult Czarnych Madonn ma nieznany rodowód. Istnieje kilka teorii, jedna z nich mówi, że to kopia ikony znajdującej się kiedyś w Konstantynopolu. Oryginał został niestety zniszczony. Historia Jasnogórskiej Czarnej Madonny jest równie tajemnicza i niezwykła jak sam obraz, który utożsamiany jest z licznymi cudownymi uzdrowieniami.

Dzieło, które przedstawia całą świętą rodzinę to słynne Dwie Trójce, Bartolome Estebana Murilla. Barokowe hiszpańskie dzieło przedstawia odnalezionego w Świątyni Jerozolimskiej Jezusa z rodzicami oraz Boga wraz z aniołami przypatrujących się całej scenie. Św. Józef w ikonografii chrześcijańskiej najczęściej przedstawiany jako opiekun Syna Bożego. W Krakowie znajduje się malunek Teodora Baltazara Stachowicza, na którym uwieczniona takie wyobrażenie tego świętego.

Oprócz mnóstwa obrazów przedstawiających święte postacie, istnieją również płótna z epizodami z Pisma Świętego. Sam słynny Rembrandt pokusił się o przedstawienie cudu Jezusa na Jeziorze Galilejskim. Dzieło niestety skradzione, to tej pory nie zostało odnalezione. Burza na Jeziorze Galilejskim jest przykładem swobodnej interpretacji wydarzeń zawartych w kanonie katolickiej wiary. Niezależnie od tego w jaki sposób i co próbowany unaocznić wiernym, sztuka zdołała przybliżyć nam to co odległe i nieosiągalne. Sztuka sakralna przez wieki ewoluowała, dzisiaj każdy z nas może mieć w domu chociażby reprodukcję wielkich dzieł sztuki, które mogą być przedmiotem kultu.