Peter Paul Rubens

Peter Paul Rubens jest najbardziej znany za sprawą swoich aktów. To właśnie dzięki niemu powstało, używane do dzisiaj, określenie „rubensowskie kształty”. Ten flamandzki malarz nie tworzył jednak wyłącznie obrazów nagich postaci. W jego bogatej twórczości znajdziemy także portrety i przede wszystkim dzieła o charakterze sakralnym.

Peter Paul Rubens – życie

Życiorys Rubensa jest jasnym dowodem, że nie tylko talent decyduje o sukcesie. Jego matka zadbała o wykształcenie oraz budowane od wczesnego wieku kontakty. Sztuki malarskiej uczył się od dziecka, a jako trzynastolatek został oddany pod opiekę hrabiny Lalaing. Ta również dostrzegła jego potencjał i zapewniła mu dalszą edukację.

Już w wieku dwudziestu jeden lat otrzymał tytuł mistrza cechu Bractwa Świętego Łukasza. Ta pozycja otworzyła mu możliwość prowadzenia pracowni oraz sprzedawania swoich dzieł.

Stopniowo Peter Paul Rubens zaczął zajmować niszę malarza tworzącego na potrzeby kościołów. Dostarczał obrazy na ołtarze oraz nawy boczne. Z czasem znacznie rozwinął swoją działalność. W jego pracowni powstawały dzieła sygnowane nazwiskiem Rubensa, ale wkład w nie mieli także inni twórcy. Wśród najważniejszych można wymienić Jana Breugla Młodszego.

Peter Paul Rubens – twórczość

Peter Paul Rubens przeszedł do historii nie tylko za sprawą powiedzonka dotyczącego osób o pełnych kształtach. Na przełomie szesnastego i siedemnastego wieku stał się jednym z wyznaczników jakości malarstwa. Należy też do jednych z najbardziej rozpoznawalnych twórców flamandzkich w dziejach (pomimo że urodził się w Westfalii).

Ze względu na główny sposób zarabiania wyspecjalizował się w malarstwie sakralnym. Obrazy sygnowane jego nazwiskiem do dzisiaj możemy zobaczyć w kościołach całej Europy. Tutaj należy pamiętać, że tworzenie na potrzeby świątyń miało dla niego podwójny wymiar. Nie tylko czerpał korzyści z kontaktów z kościołem, ale też sam był głęboko wierzący. Twierdził nawet, że jego talent pochodzi wyłącznie od Boga i że tylko jemu zawdzięcza wszystkie swoje sukcesy.