Hołd pruski Jan Matejko namalował w latach 1879-1882 w Krakowie. Tematem obrazu jest hołd złożony przez Albrechta Hohenzollerna 10 kwietnia 1525 r. w wyniku, którego Prusy Zakonne zostały przekształcone, jako lenno Polski, w Księstwo Pruskie.

Hołd pruski jest to malowidło mające pokazać wielkość Polski, jej kulturę oraz sprawiedliwość jej królów . W czasie posiedzenia Sejmu Krajowego we Lwowie 7 października 1882 r. Matejko podarował dzieło Krajowi w celu zapoczątkowania zbiorów mającego się odrodzić Zamku Królewskiego na Wawelu.

Obecnie dzieło jest depozytem Zamku Królewskiego na Wawelu w Muzeum Narodowym w Krakowie.

Poniżej link do reprodukcji obrazu:

 

Źródło dodatkowe: wikipedia