Blog

13 06-2018

Bitwa pod Orszą

8 września 1514 r. rozegrała się bitwa pod Orszą. Okazała się ona wielkim zwycięstwem Polaków i Litwinów nad liczniejszymi wojskami Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Pomimo pokoju wieczystego Rosjanie znaleźli pretekst do najazdu. Bitwa ta została uwietrzniona na obrazie olejnym na desce, dzieło przypisuje się Hansowi Krellowi. Sama historia obrazu jest słabo znana. Przedstawia on kilka etapów [...]

7 06-2018

Bitwa pod Grunwaldem

15 lipca 1410 r. została stoczona największa bitwa w historii średniowiecznej Europy. Od jej wyniku była zależna przyszłość Polski i Litwy oraz układ sił w średniowiecznej Europie. Symboliczny obraz walki uwiecznił Jan Matejko w latach 1872 - 1878 na obrazie o wymiarach 426 x 987cm. Przedstawił bitwę w momencie zaciętej walki, a był zainspirowany kronikami [...]

12 05-2018

Hołd pruski

Hołd pruski Jan Matejko namalował w latach 1879-1882 w Krakowie. Tematem obrazu jest hołd złożony przez Albrechta Hohenzollerna 10 kwietnia 1525 r. w wyniku, którego Prusy Zakonne zostały przekształcone, jako lenno Polski, w Księstwo Pruskie. Hołd pruski jest to malowidło mające pokazać wielkość Polski, jej kulturę oraz sprawiedliwość jej królów . W czasie posiedzenia Sejmu Krajowego we [...]