Artyści

18 01-2019

Pieter Bruegel

Pieter Bruegel to malarz, którego otrzymał przydomek "Chłopski" ze względu na jego dzieła przedstawiające życie wieśniaków. Z jego rodziny pochodziło aż sześciu znakomitych artystów. Dokładna data urodzenia malarza nie jest nam znana, wiemy, że urodził się miedzy 1526 a 1530 rokiem. W całym jego okresie twórczości zmieniał nieco swoją konwencje malarską. Na samych początkach Bruegel zajmował się [...]

4 07-2018

Jan Matejko

Jan Matejko jest jednym z najsłynniejszych polskich malarzy, tworzącym wybitne dzieła historyczne i batalistyczne przez prawie cały dziewiętnasty wiek. Jego obrazy charakteryzuje duża dramaturgia dzięki precyzyjnemu oddawaniu emocji na twarzach bohaterów i wysokiemu poziomowi szczegółowości. Matejko skrupulatnie rozplanowywał powierzchnię płótna, mając na uwadze znaczenie kompozycji dla wyniku końcowego dzieła. Teatralne przedstawienia postaci, częsty podział na [...]

3 07-2018

Tamara Łempicka

Tamara Łempicka to polska emigrantka, tworząca w klimacie paryskiego modernizmu portrety oraz akty, które stały się środkiem eksplorującym popularne formy tożsamości seksualnej. Wczesny etap twórczości malarki to wpływ sztuki włoskich renesansowych mistrzów. Początkowo tworzyła w Rosji, następnie wspólnie z mężem przeniosła się do Paryża, gdzie studiowała u André Lhote`a, a jej prace, nacechowane nowoczesnością i nawiązaniem [...]

2 07-2018

Jerzy Kossak

Jerzy Kossak był polskim malarzem, reprezentantem realizmu. Urodził się 11 września 1886 roku w Krakowie, a zmarł 11 maja 1955 roku również w tym mieście. Ojciec Jerzego, Wojciech Kossak również był malarzem. To właśnie po ojcu, który był przedstawicielem malarstwa o tematyce batalistycznej i historycznej odziedziczył talent. Maria, matka Jerzego wywodziła się ze szlacheckiej rodziny [...]

1 07-2018

Alfred Wierusz Kowalski

Alfred Wierusz Kowalski -  to jeden z najwybitniejszych malarzy. Jest również jednym z czołowych przedstawicieli szkoły monachijskiej w malarstwie polskim. Dzięki swojemu talentowi w zakresie malarstwa szybko zyskał popularność na monachijskim rynku. Główną inspiracją w tworzeniu swoich dzieł Alfred Wierusz Kowalski upatrywał w polskiej obyczajowości oraz funkcjonowaniu na polskiej wsi. W obrazach przede wszystkim przestawiał czas [...]