Sadko w podwodnym królestwie – Ilji Riepin

Sadko w podwodnym królestwie (1876 r.) Ilji Riepina – jeden z najważniejszych obrazów autora, ukazujący scenę zainspirowaną bajką o Sadku, w której to dzięki wybitnej grze na gęślach, tytułowy bohater zaskarbia sobie przychylność morskiego króla i może wybrać na żonę jedną z jego 900 córek. Na pierwszym planie ukazane zostały idące w rzędzie pięknie ubrane kobiety, wynurzające się z głębin stanowiących tło. Sadko stoi nieco z boku i nie zwraca na nie uwagi, wpatrując się w skromnie odzianą kobietę o pięknym, czarnym warkoczu, co silnie nawiązuje do kanonu piękna ówczesnej rosyjskiej lub ukraińskiej wsi, z którą Riepin był szczególnie w swoich pracach związany.

Zastosowana przez malarza paleta barw natomiast, zachwyca mnogością odcieni zieleni, które przeważają nad innymi kolorami, znacząco wpływając na nastrój obrazu. Tym, co szczególnie rzuca się w oczy, jest wyraźny podział na obszary zdominowane przez światło, które zdaje się emanować od przedstawionych na obrazie kobiet, oraz ciemności, potęgujących wrażenie głębi i zatopienia w wodzie.

Za Sadko w podwodnym królestwie Riepin otrzymał tytuł akademika, a dzieło zaś, zakupił car Aleksander III Romanow.

Reprodukcja strukturalna obrazu dostępna w poniższym linku:

Sadko w podwodnym królestwie – Ilji Riepin