Kilka słów o oryginale: Obraz "Patrol" Jerzego Kossaka został namalowany w 1937 r. Dzieło ukazuje grupę ułanów podczas tytułowego patrolu. Obecnie znajduje się w  prywatnych zbiorach.