Reprodukcja obrazu „Bitwa pod Kircholmem” – Wojciech Kossak

Batalistyczno – historyczne
0,00