Jacek Malczewski

Jacek Malczewski jest jednym z najważniejszych polskich malarzy II połowy XIX i I połowy XX wieku. Uważa się go za ojca symbolizmu w malarstwie polskim, zaś takie obrazy jak Wigilia na Syberii czy Hamlet Polski. Portret Aleksandra Wielopolskiego wielu z nas widziało na kartach szkolnych podręczników. Jego twórczość reprezentuje również nurt Młodej Polski. Był on reprezentowany również przez m. in. Stanisława Wyspiańskiego. Warto zapoznać się z biogramem jednego z najsłynniejszych artystów pochodzących z naszego kraju.

Podróżnik, malarz, patriota…

Malczewski przyszedł na świat w Radomiu, 14 lipca 1854 roku, jako syn Juliana i Marii. Poważną edukację artystyczną rozpoczął w 1872 roku, kiedy to wyjechał do Krakowa. Miał również zaszczyt uczyć się pod okiem Jana Matejki. Artysta dużo podróżował po Europie. Spędził wiele miesięcy w Niemczech, Austrii, Włoszech, był wiele razy we Francji oraz odwiedził Turcję. Mimo to, żywił nadal żarliwą patriotyczną postawę, czemu dawał upust w tworzeniu swoich obrazów. Malczewski jest po dziś dzień znany m. in. z alegorycznych przedstawień cierpień narodu polskiego, który wówczas znajdował się pod zaborami. Charakterystycznym elementem jego twórczości jest postać Polonii, która symbolizuję Polskę i jest naszą wersją znanej nad Sekwaną Marianny.

Przedstawiciel nurtu Młodej Polski

Przedstawianie martyrologii narodu polskiego wpisuje się w nurt młodopolski, który zresztą nawiązywał do tradycji romantycznych. Jedną z jego cech było umiłowanie śmierci i podkreślenie eschatologicznych aspektów egzystencji człowieka. Malczewski podkreślił te założenia poprzez przelanie na płótno swojego wyobrażenia greckiego boga śmierci – Tanatosa. Przedstawienie bożka w obrazach artysty również jest jednym z jego znaków rozpoznawczych.

Miejsce w panteonie sław

Jacek Malczewski miał to szczęście, że ostatnie lata życia spędził w odrodzonej Polsce. Zmarł 8 października 1929 roku. Jest obecnie pochowany w Krypcie Zasłużonych na Skałce w Krakowie. Obok takich postaci polskiej kultury jak Jan Długosz, Adam Asnyk, Stanisław Wyspiański czy Czesław Miłosz.