Jacek Malczewski – reprodukcje obrazów

Jacek Malczewski urodził się w 1854 r. w Radomiu. Zasłynął jako malarz i rysownik. Jest uznawany za ojca symbolizmu, a także jednego z najbardziej utalentowanych polskich artystów. Wywodzi się z rodziny szlacheckiej herbu Tarnawa, a w trakcie swojego życia i kariery miał styczność z wieloma wielkimi osobistościami takimi jak Jan Matejko czy Stanisław Wyspiański. Swoim talentem dzielił się także wykładając na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz ucząc malarstwa kobiety i uzdolnione wiejskie dzieci. Tematyka obrazów Jacka Malczewskiego ewoluowała wraz z wiekiem i doświadczeniami. Duży wpływ na jego twórczość miała m.in. śmierć ojca oraz pierwsza wojna światowa. Jacek Malczewski zmarł w 1929 roku pozostawiając po sobie wiele wspaniałych dzieł.

Dzieciństwo i edukacja Jacka Malczewskiego

Jacek Malczewski od najmłodszych lat wychowywany był w duchu głębokiego patriotyzmu. Jego ojciec starał się przekazać synowi również idee narodowego mesjanizmu zaczerpnięte z literatury polskiego romantyzmu. W wieku 13 lat zamieszkał w Wielgiem, w majątku wuja Feliksa Karczewskiego, gdzie jego wychowanie i edukację powierzono Adolfowi Dygasińskiemu. Następnie w wieku 17 lat Malczewski podjął naukę w krakowskim gimnazjum jednocześnie zostając wolnym słuchaczem Szkoły Sztuk Pięknych. Za namową Jana Matejki porzucił jednak gimnazjum na rzecz nauki w SSP. W 1875 r. rozpoczął studia w Paryżu. W 1877 powrócił pod skrzydła Jana Matejki. W następnych latach wiele podróżował. Później jednak powrócił na uczelnię w roli wykładowcy, a w 1912 r. został rektorem krakowskiej ASP.

Obrazy Jacka Malczewskiego – inspiracje z życia prywatnego

Ważne wydarzenia w życiu Jacka Malczewskiego miały duży wpływ na jego twórczość. Początkowe obrazy Malczewskiego mają tematykę patriotyczną, martyrologiczną, co może być efektem wychowania w tych wartościach w młodości, szczególnie przez ojca. W tym czasie powstało słynne dzieło inspirowane poematem „Anhelli” Juliusza Słowackiego – „Śmierć Ellenai”. Po śmierci ojca Malczewskiego w 1884 r. w jego twórczości nastąpiła zmiana. Dużo częściej zaczął się w niej pojawiać motyw śmierci. Na tematykę obrazów Jacka Malczewskiego miała również wpływ pierwsza wojna światowa. W latach 1914-1920 autor zaczął skupiać się na przemijaniu, wspominaniu dzieciństwa, malował także autoportrety. To właśnie w tych latach powstał cykl pt. „Moje życie” obejmujący 9 obrazów nawiązujących do najważniejszych dla autora wartości, miejsc i wydarzeń.

Jacek Malczewski – obrazy

Twórczość Jacka Malczewskiego obejmuje wiele setek obrazów i rysunków. Niektórzy twierdzą, że na swoim koncie ma niemal 2 tysiące dzieł. Głównymi tematami, jakie przeplatały się w jego obrazach były patriotyzm, martyrologia i mesjanizm, a także śmierć. Namalował także wiele portretów i autoportretów, część dzieł nawiązywała do scen biblijnych. Jego najbardziej znane obrazy to „Błędne koło”, „Thanatos”, „Moja dusza”, „Śmierć Ellenai”. W sklepie ParosArt dostępnych jest wiele reprodukcji obrazów Jacka Malczewskiego.

Obraz adoracja Madonny

Reprodukcja obrazu „Adoracja Madonny” – Jacek Malczewski

Jacek Malczewski - obrazy
0,00 
Obraz błędne koło

Reprodukcja obrazu „Błędne koło” – Jacek Malczewski

Jacek Malczewski - obrazy
0,00 
Ellenai 1910 Malczewski

Reprodukcja obrazu „Ellenai 1910” – Jacek Malczewski

Jacek Malczewski - obrazy
0,00 
"Ellenai" - Jacek Malczewski

Reprodukcja Obrazu „Ellenai” – Jacek Malczewski

Jacek Malczewski - obrazy
0,00 
Obraz rewolucja 1905

Reprodukcja obrazu „Finis Poloniae” – Jacek Malczewski

Jacek Malczewski - obrazy
0,00 
Jezus_przed_Piłtaem_Malczewski

Reprodukcja obrazu „Jezus przed Piłatem” – Jacek Malczewski

Jacek Malczewski - obrazy
0,00 
Malarczyk_Jacek Malczewski

Reprodukcja obrazu „Malarczyk” – Jacek Malczewski

Jacek Malczewski - obrazy
0,00 
Malczewski_natchnienie_malarza

Reprodukcja obrazu „Natchnienie malarza” – Jacek Malczewski

Jacek Malczewski - obrazy
0,00 
Nike_legionow_Malczewski

Reprodukcja obrazu „Nike Legionów” – Jacek Malczewski

Jacek Malczewski - obrazy
0,00 
Polonia I_Malczewski

Reprodukcja obrazu „Polonia I” – Jacek Malczewski

Jacek Malczewski - obrazy
0,00 
Obraz Śmierć Malczewski

Reprodukcja obrazu „Śmierć” – Jacek Malczewski

Jacek Malczewski - obrazy
0,00 
Wigilia_na_Syberii_Malczewski

Reprodukcja obrazu „Wigilia na Syberii” – Jacek Malczewski

Jacek Malczewski - obrazy
0,00