Reprodukcja obrazu „Cud nad Wisłą”, „Bitwa Warszawska” ods. 1- Jerzy Kossak

* Rodzaj wykonania
* Rozmiar
* Rodzaj oprawy
* Rama

0

Jerzy Kossak był malarzem pochodzenia polskiego. Postać ta była godnym przedstawicielem realizmu. Obraz ,,Cud nad Wisłą”, autorstwa Jerzego Kossak powstał w 1930 roku i przedstawia niespodziewane zwycięstwo Polski w Bitwie Warszawskiej.

Bitwa Warszawska przedstawiona na płótnie

Ten niesamowity, wieloplanowy obraz przedstawia Bitwę Warszawską, która rozegrała się dokładnie 13 sierpnia 1920 roku. Nie bez przyczyny obraz ten został nazwany ,,Cudem nad Wisłą”, gdyż 100 lat temu cała Polska modliła się o zwycięstwo rodaków. Jerzy Kossak, aby podkreślić ogromną rolę, jaką odegrała opatrzność Boża w tej walce, zamieścił w lewym rogu obrazu Matkę Boską, która czuwała nad Polakami. Na tym dziele można dostrzec zarówno Piłsudskiego, który przewodzi polskim oddziałom i kieruje nimi do walki z bolszewikami. Szeregi polskiej piechoty i wojska wroga, które stanowią pierwszy plan, najbardziej przyciągają uwagę widzów.

Kossak zawarł na swoim dziele siłę i zjednoczenie się narodu polskiego do walki. Wiara i patriotyzm pomogły zatrzymać ekspansję bolszewików na Europę Zachodnią.