apoteoza wojska polskiego

Reprodukcja obrazu „Apoteoza Wojska Polskiego” – Wojciech Kossak

Batalistyczno – historyczne
0,00