reprodukcja podróżnik zmiową

//reprodukcja podróżnik zmiową