„Portret Stanisława Augusta w stroju koronacyjnym” – Marcello Bacciarelli

* Rodzaj wykonania
* Rozmiar
* Rodzaj oprawy

0

Kilka słów o oryginale:

„Portret Stanisława Augusta w stroju koronacyjnym”  jest obrazem olejnym namalowanym przez Marcello Bacciarelliego w 1764 r. Obecnie znajdujący się na Zamku Królewskim w Warszawie.